Bảo hành và đổi trả

Bảo hành và đổi trả

Tất cả các sản phẩm của Cà phê Kao Đạt được bảo hành trong thời gian 3 tháng. Các điều kiện được bảo hành đổi, trả bao gồm:

Vận chuyển & Giao nhận

Vận chuyển & Giao nhận

Kao Đạt sử dụng nhiều hình thức vận chuyển và giao nhận linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.